จองเรือส่วนตัว - ภรภิญโญ มารีน : บริการเรือส่วนตัว นำเที่ยว จองเรือข้ามฟาก เกาะยาว จองแพ็คเกจทัวร์ `

ผลการค้นหาเรือ

ราคาเริ่มต้นเพียง /เที่ยว

ทัวร์เช่าเหมาลำ ส่วนตัว
วันออกเดินทาง
ผู้ใหญ่
ทารก (อายุ 0-2)
เด็ก
ขนาดเครื่องยนต์เรือ: ทุกขนาด | 2 เครื่องยนต์ (ผู้โดยสารสูงสุด 25 คน) | 3 เครื่องยนต์ (ผู้โดยสารสูงสุด 35 คน)


สปีดโบ้ทเหมาลำ - เกาะพีพี+เกาะไม้ไผ่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ กระบี่
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
22,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ- เกาะพีพี+เกาะไข่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี + เกาะไข่หรือเกาะรัง
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
20,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - อ่าวพังงา+เกาะรัง
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะเจมส์บอนด์ + เกาะรัง
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
20,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ- หมู่เกาะกระบี่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: กระบี่
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
35,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - เกาะไข่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะไข่
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
12,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปี้ดโบ้ทเหมาลำ - กระบี่+เกาะพีพี
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: กระบี่ + เกาะพีพี
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
32,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - พีพี+อ่าวพังงา
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี + พังงา
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
43,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - เที่ยวอ่าวพังงา & กระบี่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: พังงา + กระบี่
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
32,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - เกาะยาวน้อย/ เกาะยาวใหญ่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
15,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
เกาะราชา เกาะเฮ
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะเฮ
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
18,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - ทรานสเฟอร์ เกาะพีพี
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
15,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ- เกาะพีพี+เกาะไข่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี + เกาะไม้ไผ่ กระบี่
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
39,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ- เกาะพีพี+เกาะไข่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี + เกาะไข่หรือเกาะรัง
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
35,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - อ่าวพังงา+เกาะรัง
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะเจมส์บอนด์ + เกาะรัง
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
30,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ- หมู่เกาะกระบี่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: กระบี่
2 เครื่องยนต์ Max 25 Pax
25,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - เกาะไข่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะไข่
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
23,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปี้ดโบ้ทเหมาลำ - กระบี่+เกาะพีพี
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: กระบี่ + เกาะพีพี
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
42,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - พีพี+อ่าวพังงา
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี + พังงา
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
54,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - เที่ยวอ่าวพังงา & กระบี่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: พังงา + กระบี่
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
42,600 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - เกาะยาวน้อย/ เกาะยาวใหญ่
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะยาวน้อยหรือเกาะยาวใหญ่
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
28,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
เกาะราชา เกาะเฮ
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะเฮ
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
28,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที
สปีดโบ้ทเหมาลำ - ทรานสเฟอร์ เกาะพีพี
จาก:    ภูเก็ต
ถึง: เกาะพีพี
3 เครื่องยนต์ Max 35 Pax
35,000 บาท
ต่อเส้นทาง จองทันที

Facebook Fanpage

Customer support & Booking
0815379797
0874734664
info@phuketcharterspeedboat.com

Let's socialize & Live Chat


Insurance No.0835557016131
TAT License No. 32/00633
20/65 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Copyright © 2020 - 2023 ภรภิญโญ มารีน All rights reserved. Siteby phuketwebmodern.com